Home Over GOFOOT Nieuws Videos Contact


Missie en doelstelling
Internationaal
Historie

Over GOFOOT: Missie en doelstelling

GOFOOT Nederland is een goed doel dat projecten, organisaties en initiatieven die de sportdeelname van kinderen stimuleren ondersteunt.

GOFOOT bestaat uit een groep (ex)profvoetballers die graag hun bekendheid, hun hobby en hun enthousiasme in dienst te stellen van GOFOOT Nederland.

De voetballers van GOFOOT onderkennen als geen ander de rol die sport kan spelen bij de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Zij zetten zich dan ook graag in om elk kind de kans bieden deze positieve invloeden van sport te ervaren. Bovendien doen de leden van GOFOOT graag iets terug voor de sportwereld die hen zelf zoveel plezier en voldoening heeft gegeven.

De voetballers van GOFOOT nemen als gastspelers deel aan golftoernooien. Tijdens deze toernooien spelen GOFOOT leden samen met vertegenwoor­digers uit het bedrijfsleven en andere sectoren van de samenleving. De opbrengsten van deze toernooien worden door GOFOOT beschikbaar gesteld aan projecten, organisaties en initiatieven die de sportdeelname van kinderen stimuleren. Daarnaast gebruikt GOFOOT de media-aandacht die deze evenementen en haar voetballers (veelal ex-internationals) genereren om haar doelstelling onder de aandacht te brengen.

GOFOOT Nederland is in juni 2004 opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voormalig voetbalprofs Alfred Nijhuis (o.a. Borrusia Dortmund) en André Paus

(o.a. FC Twente).